REGISTRACIJA I OSIGURANJE VOZILA

REGISTRACIJA I OSIGURANJE VOZILA

U našem objektu, pored tehničkog pregleda možete izvršiti i kompletnu registraciju vozila, bez odlaska u MUP, kao i obavezno osiguranje.

Da biste izvrsili registraciju vaseg vozila, neophodno je priložiti sledeću dokumentaciju:

• saobraćajna dozvola
• overen registracioni list o tehničkoj ispravnosti vozila
• polisa obaveznog osiguranja
• lična karta

Registracija vozila vazi godinu dana, a možete je produziti 30 dana pre isteka. Prilikom registracije dobija se nova registarska nalepnica.

OBAVEZNO AUTO OSIGURANJE

Šta је obavezno osiguranje od auto-odgovomosti?

Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trecim licima usled smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, osim za štete na stvarima koje su primljene na prevoz.

U slučaju da ugovorite osiguranje od auto-odgovornosti, naša kuća će umesto Vas nadoknaditi sve materijalne i nematerijalne štete koje pretrpe treća lica ako do saobraćajne nesreće dođe vašom krivicom.

Kod nas možete izabrati polisu osiguranja sledećih osiguravajućih kuća:

Dunav osiguranje
• Milenijum osiguranje

IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA

Ne morate da idete u MUP

sve u vezi sa produženjem registracije možete da obavite kod nas na našem tehničkom pregledu. Nalepnice se izdaju za sve registarske oznake NS bez obzira kojoj opštini pripadaju.

NAJPOVOLJNIJI USLOVI PLAĆANJA

  • gotovina
  • kreditne kartice
  • čekovi građana
  • administrativna zabrana

Pored obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, kod nas možete dobiti i zelenu kartu osiguranja.

Ako putujete u inostranstvo vozilom domaće registracije neophodno je da posedujete zelenu kartu osiguranja.

Van granica Srbije ne važi domaća polisa osiguranja, pa zelena karta osiguranja u inostгanstvu ima važnost kao polisa osiguranja u Srbiji.

Zelena karta osiguranja je u inostranstvu dokaz da za svoje vozilo imate zaključeno osiguranje autoodgovornosti kod domaćeg osiguravajućeg društva.

Zelenu kartu osiguranja izdaje osiguravajuce drustvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od autoodgovornosti.

Zelena karta osiguranja vazi u svim zemljama sa kojima Srbija ima potpisan interbiro sporazum.

Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja.

Kao vozač morate posebno da vodite računa o sledećem:

• koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom; upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;

• ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;

• ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava;

• ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami;

• ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno;

• ne napuštajte mesto događaja posle saobraćejne nesreće a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od auto-odgovornosti.

© Copyright 2021 NS TOTAL 021